อีกหนึ่งความมุ่งมั่นจาก วังทองกรุ๊ป เพื่อการอยู่อาศัยที่ดีที่สุด
ครบ.. สมบูรณ์แบบทั้งแนวคิดและบรรยากาศโครงการ ให้ทุกๆช่วงเวลาที่อยู่บ้าน สุข อบอุ่น และมีความหมายมากที่สุด

 

โครงการบ้านจากวังทองกรุ๊ป : สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท วังทองกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)